Prosím, vyčkejte. . .

Všeobecné obchodní podmínky:

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Stalex.cz (dále jen „prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „kupující“)
Prodávající


Stalex.cz, se sídlem U Zvonařky 7, Praha 2,PSC 12000 IČO:28474724 , zabývající se prodejem jak dalším prodejcům, tak i přímým zákazníkům.
Kupující


Přímý zákazník – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech (IČO, DIČ) v rámci platné legislativy si prodávající vymezuje právo tyto údaje ověřit (obchodní rejstřík, živnostenký rejstřík) a nákupní doklad uvést pouze ověřené udaje z těchto zdrojů, při případné změně těchto údajů, která není aktualizovaná v těchto volně přístupných rejstřících je kupující povinen změnu údajů podložit kopií konkrétních dokladů. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím (přímý zákazník) výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Další prodejce - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím „další prodejce“ výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).


III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod www.stalex.cz jsou příjímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně státních svátků.


IV. Ceny

V on-line shopu jsou ceny vždy aktuální a platné. Kupující kupuje za cenu platnou v okamžik nákupu. Aktuální ceny všech objednaných položek jsou automaticky zaslány potvrzovacím emailem. Ceny jsou vždy konečné, prodávající není plátce DPH. Mezi kupujícím a prodávajícím je možno sjednat individuální cenové i dodací podmínky.


V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání
Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.stalex.cz (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou na adrese obchod@stalex.cz
 • telefonicky

V případě objednávky elektrobnickou poštou uveďte následující údaje:

 • obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • kontaktní osobu
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité


Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze 24 hodin před expedicí e-mailem na adresu obchod@stalex.cz s textem: ZÁVAZNĚ RUŠÍM OBJEDNÁVKU ZE DNE: DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky). Kupující si vyhrazuje právo zaplacení storno poplatku při zrušení objednávky po této hlůtě ve výši 20% z celkové ceny objednaného zboží. V případě nepřevzetí již zaslané zásilky si prodávající vyhrazuje právo přípočítání nákladů na nepřevzatou zásilku (poštovné, balné, atd.) k další objednávce kupujícího.
VI. Odstoupení od smlouvy

– platí pouze pro přímé zákazníky (neplatí pro obchodní partnery s podepsanou obchodní smlouvou)
Odstoupení od smlouvy v případě, že bylo zboží kupujícímu doručeno přepravní službou.
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu obchod@stalex.cz ) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.
b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
c) Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.
d) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrověně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
e) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem (označená doba dodání např. 3 dny), II) na dodávku spotřebního zboží (jako např. UV gely, pudr, liquid, atd. u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
f) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
g) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.


VII. Informace o produktech

Jak textové tak obrazové informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech (hlavně barevných) se mohou lišit od dodávaného zboží. Veškeré produkty v nabídce e-shopu mají všechny legislativní náležitosti (zdravotní atesty, prohlášení o shodě), které jsou pro daný typ předepsány platnou legislativou. Část produktů v nabídce obchodu je pouze pro profesionální použití. Viz. odstavec IX.


VIII. Čestné prohlášení kupucího

Kupující si je náležitě vědom toho, že některé nabízené produkty jsou pouze pro profesionální použítí. Tyto produkty obsahují nebezpečné chemické látky a aplikace těchto produktů jiným osobám může provádět pouze osoba proškolená, která se může prokázat příslušným certifikátem o vykonání kurzu, školení, nebo vlastnictvím živnostenského oprávnění (obory manikúra – pedikúra – modeláž nehtů). Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví způsobené nesprávnou aplikací a postupem osoby nemající k používání těchto produktů náležité oprávnění. Veškeré produkty, kterých se toto týká jsou v „popisu produktu“ označeny: „JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!“


IX.Platební podmínky

 

 • platba předem bankovním převodem
 • platba kartou
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce, který vypisuje i stvrzenku o převzetí hotovosti, která je nedílnou součástí faktury a slouží jako potvrzující doklad její úhrady)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

X. Dodací podmínky

 

 • Česká pošta
  Zboží je odesláno jako obchodní balík. Pošta garantuje doručení zásilky následující pracovní den po dni odeslání.
  Cena přepravy je 130,- Kč při objednávce do 5000,- Kč, při objednávce přesahující 5000,- Kč poštovné neúčtujeme.
  Zboží odesíláme do tří pracovních dní od data objednání, nejdéle pak do 7mi pracovních dní.
 • Osobní odběr
  Vaší objednávku si můžete vyzvednout osobně v naší pražské prodejně:
  Ostrovskeho 36b, Praha 5, Smichov
  Otvírací doba: Po-Pá: 9:00 - 18:00

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.
XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.


XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 16.5.2005 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktualizováno 18.1.2010